MENAKAR NILAI SHALAT SUBUH

12.43
Membaca Al-Qur'an dan Hadist2 Rasulullah saw kita akan mengetahui dgn mudah dan jelas bahwa shalat Subuh sangat mahal nilainya. Shalat yg agung ini benar2 memiliki daya tarik karena kedudukannya dalam Islam dan nilainya yg tinggi dalam syariat.

Banyak sekali hadist yg mendorong untuk melaksanakan Shalat Subuh, dan menyanjung mereka yang menjaganya.

"karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, Kecuali nafsu yang diberi Rahmat Rabbku, sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang" QS Yusuf : 53

10 Keistemewaan Shalat Subuh :

1. PAHALA TANPA BATAS

a. Pahala Shalat Malam Satu Malam Penuh.

Diriwayatkan muslim dari Ustman bin Afan ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda :

"Barang siapa yang shalat Isya' berjamaah maka seakan akan dia telah shalat setengah malam. Dan barang siapa shalat Subuh berjamaah (atau dgn shalat Isya', seperti yang tertera dalam hadist Abu dawud dan Tirmidzi) maka seakan akan dia telah melaksanakan shalat satu malam penuh" HR. Muslim
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda :

"Kalau sekiranya manusia mengetahui apa yg tersembunyi dalam adzan dan shaf pertama, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian kecuali dgn jalan diundi di dalamnya, niscaya mereka akan ikut serta dalam undian (banyaknya yg ber bondong2 guna mendapatkan shaf pertama). Dan Jika mereka mengetahui apa yg didapatkan dalam awal kedatangan (shalat jamaah) niscaya akan ber lomba2. dan jika mereka mengetahui apa yg tersimpan di dalam shalat Subuh dan Isya' maka mereka akan mendatanginya walau dgn merangkak" HR. Bukhari.
Disetiap malam terdapat saat2 terkabulnya doa, kesempatan ini hanya diketahui orang2 yang bangun sebelum subuh, walau hanya sebentar, saat2 yg mulia. Bahkan ia merupakan kesempatan paling mulia sepanjang masa.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda :

"Allah akan turun ke langit bumi pada setiap malam, ketika malam tinggal sepertiga yg terakhir, Dia berkata, "Mana hamba-Ku yang berdoa, untuk Aku kabulkan (doanya)? mana hamba-Ku yang meminta kepada-Ku, untuk Aku penuhi (permintaannya)? Mana hamba-Ku yang beristighfar, untuk Aku ampuni (dosanya)?" HR. Bukhari dan Muslim.Ya Allah betapa banyak Kasih Sayang-Mu, Alangkah Mulianya Engkau, Betapa Agungnya diri-Mu. Alangkah dekatnya Engkau. Demikian ini terjadi setiap malam, Subhanallah.Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda :

"Saat yg paling dekat antara Allah dan hamba-Nya adalah di saat sujud,maka perbanyaklah doa pada waktu itu" HR. Muslimb. Sumber Cahaya di Hari KiamatShalat Subuh merupakan sumber dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Di hari itu, semua sumber cahaya di dunia, akan padam. mata hari akan di gulung dan bintang2 pun berjatuhan, sebagaimana firman Allah :

"Apabila matahari di gulung, dan apa bila bintang2 berjatuhan." At-Takwir : 1-2Manusia dibangkitakan dalam keadaan gelap gulita, gelap yang berlipat ganda, saat itu manusia sangat membutuhkan cahaya supaya bisa meraba jalannya, agar bisa melewati kumpulan orang2 yg begitu banyak jumlahnya, tatkala melewati Sirath (jembatan di akhirat) cahaya sangat dibutuhkan, tidak akan ada yang bisa melewati kecuali orang orang yang dikehendaki-Nya.

Diriwayatkan dari Buraidah al-aslami ra. Rasulullah saw bersabda :

"Berikanlah kabar gembira kepada orang2 yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dgn cahaya yg sangat terang pada hari kiamat" HR. Abu Dawud -Tirmidzi- Ibnu majah.Allah SWT. akan memberi cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nantinya kepada mereka yang menjaga SHALAT SUBUH BERJAMAAH, Artinya Dia tidak akan mencabut cahaya tsb. dimana saja, dan tidak mengambilnya ketika melewati Sirath Al Mustaqim, Dia akan tetap bersama mereka sampai mereka masuk surga, Insya Allah.Cahaya ini tidak hanya menyinari alam kubur dan akhirat saja, tapi juga memberikan cahaya di dunia. Kadangkala manusia terlilit permasalahan dunia, hingga tak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, apalagi di zaman yang penuh dgn cobaan seperti sekarang ini.Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda :

"Segeralah beramal shalih untuk menghadapi fitnah yang menyerupai gelapnya malam”

HR. Muslim.c. Surga yang DijanjikanDiriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari ra Rasulullah bersabda :

"Barang siapa yang shalat dua waktu yang dingin maka akan masuk surga" HR BukhariDua waktu yang dingin itu adalah shalat Subuh dan Ashar.inilah janji Allah swt yang diwahyukan kepada Rasulullah saw akan masuk surga, mereka yang mejaga dua shalat Subuh dan Ashar . Inilah puncak keinginan orang2 mukmin, Inilah kesuksesan hakiki dan kemenangan yang besar. Allah swt berfirman :

"Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu" QS Ali Imran : 1852. MELIHAT ALLAH SWT.Inilah keistimewaan tertinggi diantara keistimewaan2 sebelumnya dan ini sangat mencengangkan manusia. Apakah disana ada sesuatu yang lebih tinggi daripada surga? Rasulullah saw telah mengabarkan kepada kita dgn jawabannya Ya !! disana ada yg lebih tinggi dari sekadar surga, yaitu Melihat Allah swt di surga. Pemberian yg sangat besar, hadiah yang begitu Agung, dan pahala yang berlipat ganda bersama pahala yang lain. Siapakah yang mendapat kesempatan agung ini?

Merekalah orang2 yang menjaga dua shalat, Subuh dan Ashar.Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah ra. berikut ini , ia berkata :

"Kami sedang duduk bersama Rasulullah saw. ketika melihat bulan purnama, Beliau berkata "sungguh, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya" HR. Bukhari dan Muslim

Kemudian beliau berkata : "Apabila kalian mampu, jangan kalian menyerah dalam melakukan shalat sebelum terbit matahari dan shalat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah’ HR. Bukhari dan Muslim.Subhanallah ! Kebaikan ini terdapat dalam shalat Subuh.

Allah swt Berfirman :

"Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun" QS. An-Nur : 403. SIKSA PEDIH BAGI YANG MENINGGALKAN-NYA.Meninggalkan shalat merupakan dosa yang besar dan musibah yang tiada tara, shalat menjadi amalan manusia pertama yang dihisab pada hari kiamat, jika shalatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya, dan kalau jelek, maka jeleklah seluruh amalannya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda :"sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shlatnya" Beliau bersabda : "Allah berkata kepada para malaikat-Nya dan Dia Maha Tahu, Lihatlah amal shalat hamba-Ku, dia melengkapinya atau menguranginya, kalau dia sempurna maka tulislah sempurna, Kalau sedikit saja yang dikurangi, Allah berkata, Lihatlah apakah hamba-Ku melakukan shalat sunnah maka Allah berkata, Sempurnakanlah shalat wajib hamba-Ku dgn shalat sunnahnya, lalu hitunglah amalnya sesuai dgn shalatnya"

HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ahmad.Samurah bin jundab ra meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw bermimpi, dalam mimpi ini diperlihatkan adzab orang orang yang berdosa dari orang orang muslim, Rasulullah saw bersabda :”Sesungguhnya telah datang kepadaku tadi malam dua tamu (jibril dan mikail) keduanya diutus kepadaku dan berkata ”berangkatlah” lalu saya pergi bersama mereka, kami mendatangi orang yang sedang tidur dan yang lainnya berdiri tegak di atasnya dengan membawa batu, lalu tiba-tiba melepaskan batunya tepat pada kepalanya hingga hancur luluh kepalanya, batu itu telah meleburkannya. Kemudian dia mengambilnya kembali dan dia tidak mengulanginya hingga kepalanya pulih kembali, sebagaimana semula. Kemudian dia akan kembali, lalu dia akan melakukan sebagaimana yang telah dia lakukan pada pertama kalinya. Rasulullah berkata ” saya berkata kepada keduanya” Subhanallah ! apa ini ? “ mereka berdua berkata “Lanjutkan perjalanan, lanjutkan perjalanan “ HR Bukhari

Kemudian kedua Malaikat tadi mulai menjelaskan padanya peristiwa yang beliau saksikan tadi :

”Orang pertama yang telah anda datangi tadi, yang memecahkan kepalanya dengan batu, ia adalah orang yang membawa Al-Qur’an namun mencampakannya dengan begitu saja, dan tidur pada saat shalat wajib” HR Bukhari

4. SHALAT SUNNAH YANG LEBIH MULIA DARIPADA DUNIA SEISINYAShalat Fajar à yaitu shalat sunnah sebelum Subuh à merupakan shalat sunnah yang paling banyak pahalanya dibandingkan shalat sunnah lainnya.

Sabda Rasulullah saw diriwayatkan dari Aisyah :”Dua rakaat fajar (shalat sunnah sebelum subuh) lebih baik dari dunia dan seisinya” HR MuslimDunia !!.. segala isinya mulai dari bentuk harta benda, harta simpanan, kedudukan, usaha, segala yang menggiurkan dan menyenangkan, tidak akan sampai nilainya sebesar shalat sunnah fajar dua rakaat.

Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah beliau berkata :”Tidak ada shalat sunnah yang lebih diperhatikan Rasulullah saw, selain shalat sunnah sebelum subuh”. HR. BukahriDari Abu Hurairah ra :

”Bahwa Rasulullah saw membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua” HR. Bukhari dan MuslimDari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda :

”Janganlah meninggalkan shalat sunnah Subuh walaupun kalian dikejar pasukan musuh”

HR Abu Dawud dan Ahmad.Wahai pencari sedikit potongan Dunia bagaiamana anda terlena dari sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya ?????5. PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP SHALAT SUBUHa. Shalat subuh merupakan salah satu shalat yang pertama kali diwajibkan atas kaum muslimin, disamping shalat Ashar.

b. Adzan shalat subuh berbeda dengan adzan pada shalat yang lain.

c. Rasulullah SAW memberikan Doa khusus setelah shalat subuh.Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali,

La Ilaha illallah wahdahula syarika lahu Lahul mulku walahulhamdu yuhyi wa yumitu wahua ’ala kuli syain qadir 10 kali à akan ditulis baginya 10 kebaikan àdihapus 10 kesalahan àdiangkat baginya 10 derajat àsatuhari penuh ia terlindungi dari sesuatu yang tidak disukaiàterlindung dari setanàtidak ada yang akan mencelakainya, kecuali syirik. HR At-TirmidziDiriwayatkan Muslim bi Al-Harits ra : bahwa Rasulullah SAW bebicara mengatakan padanya :

”Jika kami shalat subuh, sebelum kamu berbicara, bacalah : Allahumma ajirni minnari 7 kali = Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka, Maka jika kamu mati hari itu Allah akan melindungimu dari api neraka” HR Abu Dawud dan Imam An-nasa’id. Rasulullah SAW. selalu menyuruh kaum muslimin untuk memendekan bacaan waktu shalat, kecuali pada shalat subuh.

Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami ra bahwa :

“Rasulullah SAW, pada shalat subuh membaca 60 sampai 100 ayat, dan Beliau pergi meninggalkan kami ketika kami sudah mengenali wajah sesama kami (sebentar lagi matahari terbit)” HR Muslim“......dan (dirikanlah pula shalat) subuh, sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat) QS Al-Isra’: 78e. Bacaan khusus Rasulullah SAW di hari jum’at pada waktu subuh.

Dari Abu Hurairah ra :

“Bahwasanya pada rakaat pertama, Rasulullah SAW membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan pada rakaat ke dua” HR Bukharif. Shalat Subuh tidak bisa di Qashar dan di Jama’.

Shalat dzuhur dengan Ashar dapat di Qashar & Jama, Magrib dengan Isya dapat di Jama’ namun Magrib tidak bis di Qashar.6. WAKTU YANG MENJADI SAKSIDiriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda :

”Shalat berjamaah lebih utama dari shalat salah seorang kamu yang sendirian, berbanding dua puluh lima lipat. Malaikat penjaga penjaga malam dan siang berkumpul pada waktu shalat subuh””Kemudian naiklah para Malaikat yang menyertai kamu pada malam harinya, lalu Rabb mereka bertanya kepada mereka, apada Dia lebih mengetahui keadaan mereka,’bagaimana hamba-hamba-Ku ketika kalian tinggalkan?’ mereka menjawab,’kami tinggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami jumpai mereka dalam keadaan shalat juga’” HR Al-Bukhari7. BERADA DI BAWAH LINDUNGAN ALLAHDiriwayatkan dari Jundab bin Sufyan ra bahwa Rasulullah bersabda :

”Barang siapa yang menunaikan shalat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah, maka jangan coba coba membuat Allah membuktikan janji-Nya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan shalat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka" HR Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah

8. MUARA ILMUDiriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda :

"Wahai Bilal, beritahu aku amal apa yang paling engkau andalkan yang selalu engkau kerjakan, sampai-sampai aku mendengar suara sandalmu didepanku dalam surga" Bilal menjawab " Tidak ada amalan yang paling saya harapkan untuk dapat melakukannya melainkan mendirikan shalat sebanyak mungkin setiap kali habis berwudhu, baik diwaktu siang hari atau malam, selama saya masih dalam keadaan berwudu (belum batal)" HR Bukhari.Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah shalat subuh kemudian menghadap kebelakang sambil berkata :

”Ketika seorang laki-laki sedang mengendalikan sapi, ia memukulnya di saat menungganginya. Lalu sapinya berkata, sungguh kami diciptakan bukan untuk ini, tapi kami diciptakan untuk bercocok tanam, Lalu orang-orang berkata, maha suci Allah, seekor sapi berbicara” Lalu beliau berkata : ”Sesungguhnya aku, Abu bakar dan Umar percaya akan hal ini bahkan yang lebih aneh dari pada itupun, mereka berdua mempercayainya. Selanjutnya, pada saat seorang pengembala sedang berada di tengah-tengah kambing gembalaannya, tiba-tiba seekor srigala menyerangnya, dan melarikan salah satu kambingnya, kemudian dia mengejarnya, seaka-akan ingin menyelamatkan darinya, Srigala itu berkata padanya, Engkau ingin menyelamatkannya dariku, maka siapa yang akan melindunginya pada hari perburuan, hari yang tiada seorang pengembalapun kecuali saya?’ lalu orang-orang berkata’ Maha Suci Allah ! seekor srigala berbicara” Lalu beliau berkata : ”Sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar percaya akan hal ini dan mereka berdua akan percaya sesuatu yang lebih aneh dari pada semua itu” HR. BukhariDiriwayatkan dari Al-Irbadh ra. Rasulullah bersabda :

”Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun kepada seorang budak Habsyah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak, maka berpeganglah pada sunnahku, dan sunnah khulafa’urrasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah ia, dan gigit erat dengan gerahammu, dan jauhilah segala yang pembaruan (dalam ibadah) karena suatu yang baru adalah bid’ah dan semua bid’ah adalah sesat”. HR At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah,Ahmad9. LATIHAN HARIAN BAGI RUHANIDi Riwayatkan dari Anas bin Malik ra. Rasulullah bersabda :

”barang siapa mengerjakan shalat subuh dengan berjamaah kemudian duduk berdzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian shalat dia rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang ditunaikan dengan sempurna..dengan sempurna..dengan sempurna !” HR At-Tirmidz

Diriwayatkan dari Abdullah bin ghannam al bayadi ra. Rasulullah bersabda :

”Barang siapa yang di pagi hari mengucapkan [ Allahumma ma asbaha bi ni’matun faminka wahdaka la syarikaka falakal hamdu walaka syukru ] {Ya Allah seluruh nikmat yang ada pada diriku hanyalah dari-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan ungkapan sukur} Sungguh ia telah menunaikan rasa sukurnya dalam siang harinya. Kemudian barang siapa yang mengatakan seperti itu juga pada sore, maka ia telah menunaikan rasa sukurnya pada malam harinya” HR Abu Dawud.10. PENGHAPUS DOSA SETENGAH USIARasulullah SAW menjelaskan, shalat merupakan penghapus dosa yang dilakukan antara shalat ini dan shalay sebelumnya.Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah bersabda :

”Shalat lima waktu, jum’at ke jum’at dan Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa diantara keduanya, apabila menjauhi dosa besar” HR MuslimMasa antara shalat isya’ dan shalat subuh adalah waktu terlama dibanding antara shalat-shalat yang lain, yaitu malam secara keseluruhan. Dengan demikian shalat subuh menjadi penghapus dosa setengah hari, dan shalat lainnya menjadi penghapus dosa separuhnya. Itu berarti shalat subuh menjadi penghapus setengah umur bagi yang mengerjakannya.

11. BERKAH DI TIAP LANGKAH.Rasulullah SAW menarik perhatian para sahabat dan perhatian kita semua, dengan pernyataannya bahwa keberkahan itu ada di waktu pagi. Jam-jam pertama di pagi hari (setelah shalat subuh) merupakan waktu yang paling barokah dalam satu hari penuh. Tak ada seorangpun yang bisa memanfaatkannya kecuali orang-orang yang bangun di pagi buta, dan shalat subuh. Kemudian ia mulai harinya dengan menggunakan waktu sejak awal.Diriwayatkan dari Shakhr al Ghamidi ra. Rasulullah bersabda :

”Ya Allah berkatilah umatku di waktu pagi” HR At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah.Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda :

”Setan melilit leher seorang diantara kalian dengan tiga lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan setan membisikan ’nikmatilah malam yang panjang ini’. Apabila ia bangun lalu mengingat Allah, maka terlepaslah lilitan itu, Apabila ia berwudhu, lepaslah lilitan yang kedua, Kemudian apabila ia sholat, lepaslah lilitan yang ketiga, sehingga ia menjadi bersemangat. Tetapi kalau tidak, ia akan terbawa lamban dan malas”

HR Bukhari dan MuslimYa Allah biha Ya Allah biha ya Allah bi Husnul Khatimah.Wassalam.Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.

Disqus
Tambahkan komentar Anda

Tidak ada komentar